Vítejte v Dobré Trávě

Je vám více než 18 let?

0

Košík je prázdný

06 říjen, 2019 2 min

Úzkostné poruchy se řadí mezi nejrozšířenější neurotické problémy. CBD pomáhá úzkost snižovat a celkově tak zlepšovat psychický stav uživatele.

Úzkost jako nemoc

Úzkostné poruchy se projevují jako různé kombinace psychických a fyzických příznaků. Ty se objevují i přes to, že postižené osobě nehrozí reálné nebezpečí. Jsou intenzivní a mají negativní vliv na kvalitu života osoby, která jimi trpí. (1)

Podle typu příznaků, doby jejich trvání a frekvence jejich projevování rozlišujeme několik nejznámějších úzkostných poruch (2):

  • Generalizovaná úzkostná porucha 
  • Panická porucha
  • Sociální fobie
  • Agorafobie
  • Smíšená úzkostně depresivní porucha
  • Obsedantně kompulzivní porucha
  • Posttraumatická depresivní porucha

CBD pomáhá proti úzkosti

Klasická léčba těchto neurotických problémů spočívá v odborné psychiatrické péči a užívání antidepresiv nebo anxiolytik. Tyto léky ale mají řadu vedlejších účinků.(3)

Kanabinoid CBD je přirozené řešení, jak s příznaky úzkosti bojovat. Při první fázi, pokusech na zvířatech, se léčivý účinek CBD na úzkost již potvrdil.(4) Pozitivní výsledky přináší i první výzkumy na lidech.(5) 

Jak užívat CBD při léčbě úzkosti

CBD zatím nebylo schváleno jako oficiální léčba úzkostných poruch. Ideální je proto užívat CBD jako prevenci nebo jako doplněk lékařem stanovené léčby. Hlavní pravidlo, které pro užívání CBD jako preventivního prostředku platí, je pravidelnost. 

Doporučené denní množství je 5 až 10 mg.(6) Toto množství lze postupně zvyšovat. Nejčastěji se pro tento druh dávkování volí CBD olej, u kterého lze snadno určit přesné množství CBD.  Mezi jeho nevýhody patří pozdější nástup požadovaného účinku (90 minut).

Pokud potřebujete pomoci zvládnout akutní příznaky úzkosti, zvolte metodu konzumace s rychlejším nástupem. Nejoblíbenější je vaporizování CBD konopí, kdy účinek nastupuje téměř okamžitě.(7) Příčinou je proces dekarboxylace, kdy dochází působením tepla k přeměně kanabinoidních kyselin na kanabinoidy.(8) 

Více si o tomto procesu můžete přečíst v předchozím článku Co je dekarboxylace a proč je důležitá?

 

Zdroje: 
1) Praško, Ján a Jaroslava Laňková. Úzkostné poruchy: doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře : 2006. Praha: Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2006. Doporučené postupy pro praktické lékaře. ISBN 80-86998-05-3.

2) Praško, Ján a Jaroslava Laňková. Úzkostné poruchy: doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře : 2006. Praha: Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2006. Doporučené postupy pro praktické lékaře. ISBN 80-86998-05-3

3) Dreher, Jan. Psychofarmakoterapie: stručně, jasně, přehledně. Přeložil Leoš LANDA. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0133-7.

4) Alexandre R. de Mello Schier. Antidepressant-Like and Anxiolytic-Like Effects of Cannabidiol: A Chemical Compound of Cannabis sativa, CNS & Neurological Disorders. Drug Targets (2014) 13: 953.

5) Shannon, S., & Opila-Lehman, J. (2016). Effectiveness of Cannabidiol Oil for Pediatric Anxiety and Insomnia as Part of Posttraumatic Stress Disorder: A Case Report. The Permanente journal, 20(4), 16-005. doi:10.7812/TPP/16-005

6) Jak správně dávkovat CBD. [online]. [cit. 2019-09-17]. Dostupné z: https://www.canatura.com/cbd-davkovani-konopny-olej-kapsle

7) Bennet, Patrick. What is Decarboxylation, and why does your cannabis need it?  [online]. [cit. 2019-09-11]. Dostupné z:https://www.leafly.com/news/cannabis-101/what-is-decarboxylation

8) Bennet, Patrick. What is Decarboxylation, and why does your cannabis need it?  [online]. [cit. 2019-09-11]. Dostupné z: https://www.leafly.com/news/cannabis-101/what-is-decarboxylation

Komentáře

Komentář musí být schválen předtím, než bude zobrazen